Odesílání...

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

Další informace

 

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup veškerého sortimentu v internetovém obchodě provozovaném na doménách www.italgusto.cz. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.italgusto.cz je obchodní společnost TRANSLAND s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06789137, DIČ: CZ06789137, plátce DPH, zapsáno: C 288961 u Městského soudu v Praze (dále jen Prodávající).

I. Obecná ustanovení

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Obchodních podmínek a že s nimi v tomto znění souhlasí. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Objednávka kupujícího je akceptací nabídky prodávajícího uveřejněné na internetových stránkách obchodu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení objednávky kupujícího do sféry prodávajícího, tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy. Prodávající posílá informativní e-mail o objednávce kupujícímu.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.italgusto.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující využívá.

Kupní smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí v případě spotřebitele občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

Pozor důležité upozornění:
Při prodeji výrobků, které mohu být prodávány pouze osobám starším 18 let, můžete být vyzváni k prokázání plnoletosti (věk 18 let). Pokud nebude možné věk spolehlivě ověřit, nedojde k předání zásilky! Děkujeme za pochopení.

Naše společnost poskytuje služby pouze na území ČR.

II. Ceny

Veškeré ceny v našem obchodě jsou uváděny včetně DPH.

Ceny nezahrnují náklady na doručení zboží kupujícímu – cena za dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží. Viz kapitola V. těchto Obchodních podmínek.

III. Objednání zboží

V případě, že zboží nebude skladem, budete o další dostupnosti zboží kontaktováni telefonicky nebo e-mailem. Dostupnost závisí na skladových zásobách a dodacích lhůtách výrobců. Zákazník je oprávněn stornovat objednávku nebo některé její položky v případě, že zboží nelze dodat v odpovídajícím termínu.

Ceny výrobků jsou uvedeny s DPH.

IV. Způsoby platby

Zboží lze zaplatit jedním z následujících způsobů:

  • hotově – v případě osobního odběru objednaného zboží v některé z našich provozoven.
  • dobírkou – kupní cena objednaného zboží se hradí v okamžiku jeho doručení poštovním doručovatelem nebo pracovníkem přepravní služby tzn. při převzetí zásilky.
  • bankovním převodem – na objednávce bude uvedeno číslo účtu a také variabilní symbol (č. objednávky), který bude vaši platbu identifikovat. Objednané zboží je expedováno až v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.

Při platbě předem bankovním převodem můžete využít následující bankovní účty:
Československá obchodní banka a.s.: 259199557/0300
Jako variabilní symbol uvádějte prosím číslo objednávky.

V. Doručení zboží

Zde jsou uvedeny dostupné způsoby doručení zboží a úhrady  zásilek.

Osobní odběr
Osobní odběr zboží je možný v kamenných provozovnách Prodávajícího.

V objednávce kupující označí, na které provozovně si zboží převezme: tento způsob dodání zboží je zdarma.

Česká pošta
Přeprava zboží po celé ČR do 30 kg. Zboží bude dopraveno buď na dobírku nebo lze kupní cenu uhradit bankovním převodem předem. Pokud poštovní doručovatel nezastihne kupujícího na místě doručení na první pokus, zůstane zásilka 7 dní uložena na příslušné dodací poště. (S Českou poštou lze telefonicky domluvit opakované doručení). Doprava je hrazena kupujícím ve výši 149,- Kč (99,- Kč doprava + 50,- Kč doběrečné). Při platbě předem bankovním převodem je cena dopravy 99,- Kč.


Při nákupu více výrobků na jedné objednávce se dopravné nesčítá.
Pozor důležité upozornění: Chlazené zboží je určeno pouze k osobnímu odběru.

Kupujícímu je doporučeno zkontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost krabice atd.) za asistence řidiče a převzít ji pouze tehdy, je-li zásilka kompletní a není viditelně poškozena. V opačném případě doporučujeme zaznamenat odmítnutí zásilky (a její poškození) do přepravního listu. Současně je kupujícímu doporučeno odmítnutí neúplné či poškozené zásilky oznámit obratem Prodávajícímu.
Pokud kupující zjistí poškození zásilky až po jejím převzetí, je nutné poškozené zboží nafotit a zaslat fotky mailem na info@italgusto.cz, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky. 

Pozor důležité upozornění:
Při prodeji výrobků, které mohu být prodávány pouze osobám starším 18 let, můžete být vyzváni k prokázání plnoletosti (věk 18 let). Pokud nebude možné věk spolehlivě ověřit, nedojde k předání zásilky!
Děkujeme za pochopení.

Naše společnost poskytuje služby pouze na území ČR.

VI. Odstoupení kupujícího od smlouvy

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce. Toto právo se nevztahuje na kupujícího – podnikatele (tzn. kupní smlouva uzavřená kupujícím na IČ).

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Pro snadné a rychlé vyřízení věci doporučuje Prodávající spotřebiteli následující postup:

  • zaslat Prodávajícímu písemné sdělení o odstoupení od smlouvy, v němž bude pro snadnou identifikaci uvedeno číslo objednávky, číslo bankovního účtu a datum nákupu.
  • doručit Prodávajícímu zboží zpět na adresu TRANSLAND s.r.o., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1.

S ohledem na možná rizika škody při přepravě zboží zpět k Prodávajícímu, je vhodné zboží zaslat nejlépe v původním obalu, případně jej zabalit do jiného vhodného obalu, který bude zboží dostatečným způsobem chránit. Současně je vhodné zásilku zaslat doporučeně (nikoliv na dobírku) a pojistit ji, neboť Prodávající nemůže nést odpovědnost za případnou ztrátu či poškození vraceného zboží při přepravě zpět  k prodávajícímu.

Doporučujeme, aby vrácené zboží bylo nepoškozené, bez známek opotřebení a kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, záručního listu, návodu atd.).

Spotřebitel musí při využití tohoto práva na odstoupení prokázat existenci kupní smlouvy, což lze nejlépe zasláním dokladu o koupi (faktura, dodací list) v každém případě je spotřebiteli doporučeno ponechat si alespoň kopii takového dokladu.

Prodávající vrátí spotřebiteli zaplacenou kupní cenu za zboží převodem na účet kupujícího nejpozději do 30 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy.

Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace (vady) zboží.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zcela, případně zčásti, jestliže se plnění, které je předmětem kupní smlouvy stane nemožným (tzn. objednané zboží se již nevyrábí, nedodává a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek, či po sjednaném čase).
 
V případě, že tato situace nastane, prodávají bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána složenkou na jeho adresu v nejkratším možném termínu.

VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Společnost TRANSLAND s.r.o.,  provozovatel internetového obchodu www.italgusto.cz, je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. 

Zákazník současně souhlasí s tím, že může být informován o novinkách v internetovém obchodě Prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky. Pokud nebude mít o tyto informace zájem, má zákazník možnost jejich zasílání kdykoliv písemně ukončit.

IX. Reklamace

Při doručení zboží je kupující povinen zkontrolovat množství a kvalitu zboží. Reklamace na množství a zjevné vady bude uplatněna ihned při dodávce zboží, ostatní vady po zjištění v rámci platné záruční lhůty. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30-ti dnů.

Reklamace můžete podávat telefonicky na naše zákaznické centru tel.č.: 777 792 610 nebo zasílat e-mailem na info@italgusto.cz.